Pisz pracę Ty leniu!
Pisz pracę Ty leniu!
Pamiętasz te czasy?
Pamiętasz te czasy?
Zbliża się poniedziałek...
Zbliża się poniedziałek...
Termoaktywny malunek na układzie wydechowym -
Blondynki wcale nie są głupie!
Blondynki wcale nie są głupie!