Gregorius Floridus
Gregorius Floridus
Nie lekceważ karła -
W każdym sklepie!
W każdym sklepie!
Historia
Historia
Jak mogli do tego dopuścić?
Jak mogli do tego dopuścić?