Łapeczki
Łapeczki
Dziwne zachowanie radnego podczas sesji Rady Powiatu Bełchatowskiego -
No daj!
No daj!
Kiedyś, a teraz...
Kiedyś, a teraz...
No chodź
No chodź