Spoko z niego ziomek
Spoko z niego ziomek
I wojna światowa
I wojna światowa
Nowy polski banknot 500 zł wejdzie do obiegu w 2017 r. -
Strefa Komfortu
Strefa Komfortu
Ja bym już nie jadł
Ja bym już nie jadł
Swędzenie
Swędzenie
Jej.
Jej.
Uf co za szczęście
Uf co za szczęście