Właśnie tak
Właśnie tak
Przymarznięty język -
Skoncentruj się
Skoncentruj się
Obiecujesz?
Obiecujesz?
Sus
Sus
Tak jest
Tak jest
Ulica sezamkowa
Ulica sezamkowa
Być ideałem ach
Być ideałem ach