Cena chleba
Cena chleba
Nie wstyd nie mieć pieniędzy
Nie wstyd nie mieć pieniędzy
Tak wygląda crash test ciężarówek -
Hello there
Hello there
Lays z kija
Lays z kija
Aquapark'ing
Aquapark'ing
Śmieszne.
Śmieszne.