SPADA
SPADA
Wreszcie wiem kim jestem
Wreszcie wiem kim jestem
Awantura pomiędzy kanarem a Sebą -
Tak, będziemy szczęśliwi
Tak, będziemy szczęśliwi
Pozmieniało się
Pozmieniało się