Tak
Tak
Wielka radość kur po wybiegnięciu z kurnika -
Aha ok w ten sposób
Aha ok w ten sposób
Bohater
Bohater
Nie kabluje się.
Nie kabluje się.
Kamery włączone zakładajcie maski