Nieee
Nieee
Czy czuje się pan odpowiedzialny za wszystkie nielegalne wycinki drzew? -
Prawda
Prawda
Skończony geniusz
Skończony geniusz
Socjalizm
Socjalizm
Wesele
Wesele
Weryfikacja
Weryfikacja
Wyrównanie inflacyjne?
Wyrównanie inflacyjne?