Pazerny uchodźca -
Refleks, ważna rzecz...
Świat postawiony na głowie
Dobra nuta