Stary, to tylko taki żart, napij się piwka! -
27:1
Jump Radawa lato 2006