Ludzie nie wierzący w Allaha nie są ludźmi, to zwierzęta -
Super ciekawe