Tak się żyło na polskiej wsi w okolicach 2000 roku -
Maska w górę