Tyke chlopcze
Tyke chlopcze
W Chinach budowa to budowa a nie parking -
Takie sobie tory
Statr, lot, lądowanie...