Mania wyprzedzania -
Diabeł prowadzi Prado
Utracił dwa od razu