Rybka
Rybka
Miało być pięknie
Miało być pięknie
Tata z parciem na szkło -
Kocowy koteł
Kocowy koteł
Co znajduje się na dachu?
Skok do wody TEPY CH*J