Prawie zginął wysadzając lodówkę -
Fotoradar mu niestraszny
Happy Halloween
Pies śpiewa pięknie