Człowiek zaatakowany przez węża na komisariacie -
Nagle!