Człowiek zaatakowany przez węża na komisariacie -
Ciężarówka Drift