Imigrant próbuje się dostać do polskiego autokaru w Francji -