Muslimy zgodnie ze swoją tradycją próbują robić syf -