Kot przychodzi do człowieka po pomoc -
Znosiło dach