Różnica między płucami zdrowymi, a płucami palacza -
Profesjonalny rozładunek...
Nie tyle moc