Mały może wiele
uwaga kałuża .
Protest feministki .