Jak wybić dziewczynie z głowy głupie pomysły? -
Czerwone