Nowy Szalony Tancula
Obudziła córkę i kazała jej iść do szkoły w środku nocy -


kawusia wiocha