METRO EXODUS - HIT czy KIT?
Ściana dźwięku -
Mega Mix
Rammstein
 Rammstein
Metro exoud - hit 2019