Oni oszukali przeznaczenie
Podpalenie NH4Cr2O7 oraz HgSCN otwiera portal do piekieł -
Kiedy maszyna to rzęch...