Wyścigi na strusiach
Kacza armia maszeruje
Szklanka na drogach powiatu sanockiego i piłowanie jeździdełka -
Moje uszanowanie szanownej pani