Za co wywalili go ze służby strażackej? -
MŁODO WYJŚĆ ZA MĄŻ
MŁODO WYJŚĆ ZA MĄŻ
PODRYW
PODRYW
GDY OJCIEC...
GDY OJCIEC...