Taka słaba praca
Taka słaba praca
Tego potrzebowałeś
Tego potrzebowałeś
Pućki na twarzy po kwartale
Pućki na twarzy po kwartale
Chłopaki lubią sobie pożartować -
Strach lecieć
Strach lecieć
Najgorszy ból ever
Najgorszy ból ever
Twoja stara
Twoja stara
Wysokim kosztem
Wysokim kosztem